Available Tonight

Book your stay

-
+
-
+
-
+

Giới Thiệu

V-HOME là một chuỗi các căn hộ dịch vụ đẳng cấp thế giới, được xây dựng và vận hành bởi đội ngũ  chuyên nghiệp và tận tâm với phương châm “lấy khách hàng là trọng tâm“ .

Chúng tôi hi vọng rằng V-HOME sẽ là 1 phần không thể thiếu trong toàn bộ hành trình của quý khách khi quý khách đến với đất nước Việt Nam tươi đẹp.

 
 

Select language

An image labelled Google Translate Logo
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga_global');ga_global('create', 'UA-90594355-1', 'auto',{'allowLinker': true});ga_global('require', 'ecommerce');ga_global('send', 'pageview', '/');(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-159313636-1', 'auto',{'allowLinker': true}); ga('require', 'ecommerce'); ga('send', 'pageview', '/');
Cookie Settings
Cookies are used to ensure you get the best experience on our website. This includes showing information in your local language where available, and e-commerce analytics.
Cookie Policy
Necessary Cookies

Necessary cookies are essential for the website to work. Disabling these cookies means that you will not be able to use this website.

Preference Cookies

Preference cookies are used to keep track of your preferences, e.g. the language you have chosen for the website. Disabling these cookies means that your preferences won't be remembered on your next visit.

Analytical Cookies

We use analytical cookies to help us understand the process that users go through from visiting our website to booking with us. This helps us make informed business decisions and offer the best possible prices.

Cookies are used to ensure you get the best experience on our website. This includes showing information in your local language where available, and e-commerce analytics.
Cookie Policy